فهرست افراد



آقای دکتر بهروز عمرانی
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
Behruz.omranigmail.com

آقای دکتر جلال‌الدین رفیع‌فر
انسان‌شناسی - باستان‌شناسی
دانشگاه تهران
jrafifarut.ac.ir

آقای مهندس شهریار محبعلی
مدیر اجرایی مجله علمی میراث فرهنگی پارسی
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

آقای دکتر علیرضا ناصری

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
naserilibyahoo.com

آقای دکتر مرتضی حصاری
هیئت تحریریه
دانشیار گروه باستان‌شناسی، دانشکدۀ حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری
mhessariaui.ac.ir
آقای پروفسور ابرهارد ولفرام سوئر

دانشگاه ادینبرو، بریتانیا
خانم پروفسور هالی پیتمن

موزۀ دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا
hpittmanupenn.edu
آقای پروفسور پیر فرانچسکو کالیری

آقای دکتر یعقوب محمدی‌فر

دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
Mohamadifarbasu.ac.ir
آقای پروفسور ماسیمو ویداله

دانشگاه پادوا ایتالیا

Farname Inc

Science-Based Research Institute; Professional Publisher of Scientific Journals
https://farname-inc.com & https://farname.ir